Oligoterapian toiminta

Oligoterapia on hoitomenetelmä, joka käyttää oligoelementtien katalysoivaa toimintaa soluissa, korjatakseen soluissa vallitsevan epätasapainon tai toimintahäiriön, aktivoimalla häiriintyneitä entsyymitoiminnan prosesseja.

Elimistömme koostuu vedystä (H) ja hapesta (O) (80%) ja siihen lisättynä hiili (C) päästään (93%).

Loput 7% on mineraaleja ja hivenaineita, joista makroelementtejä kuten kalsium, fosfori, magnesium, kalium, rikki, typpi, natrium. Mikroelementteinä kehossa on vielä rautaa, fluoria, piitä, sinkkiä, kuparia, mangaania, seleeniä, kromia, litiumia, jodia, molybdeeniä, kobolttia ja vanadiiniä. 

 Mitä ovat oligoelementit ja miten ne vaikuttavat?

Oligoelementit ovat elimistön tarvitsemia mineraaleja tai elementtejä joista solu koostuu tai joita se tarvitsee toimintaansa tai jotka toimivat soluentsyymeissä katalyytteinä. Ne ohjaavat elimistön lukemattomia entsyymejä toimimaan elimistön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ne voivat toimia myös rakentajina sellaisissa orgaanisissa molekyyleissä, jotka eivät ole entsymaattisia. Ne normalisoivat immuunijärjestelmän dynamiikkaa ja auttavat palauttamaan elimistön immuunipuolustusta. Oligoelementit myös säätelevät elintoimintoja vaikuttamalla kudosnesteiden välisiin tasapainoihin. Ne säätelevät lihashermojen herkkyyttä ja myös säätelevät solukalvojen ja kapillaariseinämien läpäisevyyttä.

Kehon fysiologista tasapainoa säätelee kemiallisten reaktioiden kokonaisuus – metabolismi eli aineenvaihdunta, joka taas on riippuvainen aineista, joita kutsutaan nimellä entsyymit. Entsyymit hoitavat toimintaa ja toimivat välittäjinä monimutkaisissa solunsisäisissä prosesseissa. Entsyymeillä ja oligoelementeillä on tärkeä yhteys. Entsyymit auttavat oligoelementtejä toimimaan. Sen vuoksi oligoelementin puutos tai toimintahäiriö aiheuttaa myös entsyymin puutteen. Tämä taas aiheuttaa aineenvaihduntahäiriön, joka taas johtaa fysiologiseen toimintahäiriöön eli sairauteen.

 Tiedetään, että eri mineraalien ja hivenaineiden tai muiden soluille elintärkeiden elementtien pitkäaikainen puutos tai vajaatoiminta voi aiheuttaa erilaisia sairaustiloja. Esimerkiksi monissa solua tuhoavissa sairaustiloissa on todettu huomattavaa seleenin tai sinkin puutosta. Tämä voi kuitenkin johtua monesta syystä, joten suora seleenin tai sinkin lisäsaanti ei aina poista puutosta.

Oligoterapiassa ionisoitu oligoelementti päätyy suoraan solun sisään, jossa se tasapainottaa solun toimintaa. Ionisointi pitää elementin erillään muista elementeistä sen toiminnan ajan, jolloin se ei pääse sekoittumaan kehossa oleviin elementille haitallisiin aineisiin, jotka voisivat estää sen toiminnan. Tämä tarkoittaa käytännössä esim. natrium-kalium tai kalsium-magnesium vastaparien estämää toimintaa jos elementtien saanti ei ole tasapainossa tai vaikkapa ruoan lisäaineiden tai elimistölle myrkyllisten aineiden aiheuttamia häiriöitä.

 

Oligoterapia noudattaa samaa parantumisen lakia kuin Homeopatia eli Heeringin lakia.

1§ Oireet parantuvat sisältä ulospäin

2§ Oireet parantuvat ylhäältä alaspäin

3§ Parantumisessa nykyiset oireet korvaantuvat vanhoilla oireilla