Mitä on homeopatia?

 Homeopatia on hoitomenetelmä, jossa hoidetaan ihmistä holistisesti eli kokonaisvaltaisesti homeopaattisen menetelmän mukaan. Lääkkeinä käytetään homeopaattisia lääkkeitä. Haastattelussa kartoitetaan oireet fyysisellä, emotionaalisella (tunteet) ja mentaalisella (äly/mieli) tasolla. Homeopaattinen valmiste valitaan yksilöllisesti jokaiselle potilaalle vastaamaan oirekuvaa. Homeopaattinen lääkeaine aktivoi puolustusmekanismia ja käynnistää paranemisprosessin.

Kun terveyden tasapaino häiriintyy, se ilmenee monin tavoin. Jos oireiden kokonaisuutta ei huomioida on epätodennäköistä, että terveyttä voidaan kokonaan palauttaa. Mentaalisella tasolla ihminen ajattelee, kritisoi, vertailee, tekee yhteenvetoja, muodostaa mielikuvia, suunnittelee ja viestii. Emotionaalisella eli tunnetasolla rakastetaan ja vihataan, koetaan iloa ja surua, ollaan rohkeita tai pelätään. Myönteiset tunteet ylläpitävät terveyttä. Mitä enemmän ihminen tuntee tai kokee kielteisiä tunteita esim. ärtyneisyys, tuska, masennus, huoli, mustasukkaisuus, kateus, katkeruus ja elää elämäänsä niiden kautta sitä vähemmän terve hän on tällä tasolla. Fyysisellä tasolla ilmenevät oireet yleensä erilaisina kehon toimintahäiriöinä ja kipuna ja särkynä. On tavallista, että oireiden alkusyy on ollut jo olemassa mentaalisella ja emotionaalisella tasolla, mutta vasta fyysisten oireiden tultua esiin, sille ollaan valmiita tekemään jotain.

Homeopatian hoitometodi perustuu similia-lakiin. Similia similibus curentur - samankaltainen parantaa samankaltaisen. Se aine, mikä lääkeainekokeessa aiheuttaa terveelle ihmiselle tietynlaisen oireiden kokonaisuuden parantaa sairaalla ihmisellä samankaltaiset sairauden aiheuttamat oireet. Eli käytännössä homeopaatti valitsee kertomiesi oireiden perusteella mahdollisimman samankaltaisen lääkeaineen parantamaan vaivasi.