TIETOSUOJASELOSTE

Homeopaatti Minna Keitu

Laatimispäivä 21.5.2018


1.Rekisterinpitäjä:

Minna Keitu

Leipäläntie 57 A, 20300 TURKU Puhelin: 044 - 330 2312

Puhelin: 044 - 330 2312 Email: homeopaattikeitu@gmail.com

Y-tunnus 207 584 - 5


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Minna Keitu

Puhelin: 044 - 330 2312 Email: homeopaattikeitu@gmail.com


3. Rekisterin nimi

Homeopaatti Minna Keitu - asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan homeopaattinen hoito ja siihen liittyvien tietojen käsittely, säilytys,

Asiakaskäynnin laskutus


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot -nimi, syntymäaika/henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, asiakkaan hoitoon liittyvät tiedot

Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta edelleen. Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot.

Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja muilta terapeuteilta/lääkäriltä saadut tiedot. Kirjallisen suostumuksen kautta saadut tiedot hoitavilta yksiköiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA;n ulkopuolelle

Ei tiedon siirtoa ilman asianosaisen lupaa.


9. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakkaan asiakkuuden ajan.


10. Rekisterinsuojauksen periaatteet

A) manuaalinen aineisto

Asiakkaan tiedot säilytetään lukollisessa kaapissa, johon pääsy on ainoastaan homeopaatilla.

B) ATK:lla käsiteltävä aineisto

Asiakkaan sähköpostilla (gmail) lähettämä materiaali

Asiakkaalle lähetetty hoito-ohje / lasku / muut ohjeet / tieto

Asiakkaan tiedot säilytetään muistitikulla tai tulostettuna asiakkaan muiden

manuaalisten tietojen kanssa.


11. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle ylläolevaan sähköpostiosoitteeseen. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.