Vastaanotolla


Ensimmäinen käynti

Anamneesiin eli potilashaastatteluun varataan ensimmäisellä kerralla aikaa tunnin verran. Ennen vastaanotolle tuloa on hyvä miettiä etukäteen millaiselta kipusi tai vaivasi tuntuu, onko sen esiintymisessä johdonmukaisuuksia, onko jotain mikä parantaa tai pahentaa vaivojasi ja onko lähiaikoina ollut olosuhteiden tai kiputilojen muutoksia. Lasten kanssa tullessa on hyvä jopa merkitä muistiin esiintyneitä oireita tai käytöksen tai mielihalujen muutoksia.

Homeopaatti haluaa myös tietää mitä lääkitystä tai vitamiineja käytät sekä jos olet käynyt lähiaikoina laboratorio- tai muissa tutkimuksissa.

Seurantakäynnit

Voivat olla joko puolen tunnin tai tunnin mittaisia vaivasi laadusta ja tarpeesta riippuen. Seurantakäyntiä varten on hyvä varautua tarkkailemalla muutoksia terveydentilassa. Mitä oireita on jäänyt pois, mitkä vähentyneet ja onko tullut jotain uutta?

Pitkäaikaisten vaivojen hoidossa tarvitaan usein muutamia käyntejä että saavutetaan pysyvämpää paranemista.

Akuuttitiloissa voi hyvin riittää puolen tunnin seurantakäynti.